Første spadestik blev taget mandag den 26. oktober 2009 af regionsrådsformand Bent Hansen (S)

Spadestik til Danmarks største hospitalsbyggeri


I formiddag tog formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), første spadestik til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Byggeriet skal stå helt færdigt om 10-12 år.

Når Det Nye Universitetshospital (DNU) bliver taget i brug, skal patienterne ikke længere pendle mellem forskellige hospitaler, for at få foretaget forskellige undersøgelser. I fremtiden møder patienterne logiske og sammenhængende forløb på et samlet og moderne hospital i verdensklasse.

Formiddagens spæde start på hospitalsbyggeriet blev overværet af regionsrådsmedlemmer, medarbejdere på hospitalerne i Århus, repræsentanter for Aarhus Universitet og Århus Kommune.

Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri

Den regnvåde mark ved Skejby, som i formiddag lagde muld til ceremonien med regionsrådsformanden i hovedrollen, er i 2019 forvandlet til en hel hospitalsby. Byggeriet samler til den tid funktionerne fra det tidligere Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus og Marselisborg Hospital, som smelter sammen med det nuværende hospital i Skejby.

Lokalt, regionalt og internationalt

- Det Nye Universitetshospital er en del af Region Midtjyllands samlede hospitalsplan. Det bliver både lokalt akut-hospital, hele regionens specialist-hospital og et internationalt stærkt forskningsmiljø, forudsiger regionsrådsformand Bent Hansen..

- For mig betyder ”Universitetshospital” bogstaveligt talt hospitalsbehandling på højeste niveau. Her er patienterne sikre på at få glæde af den nyeste forskning.

Nybyggeriet bliver på i alt 232.000 m2, der sammen med det nuværende hospital i Skejby på 157.000 m2 kommer til at udgøre DNU. Prisen bliver 9,8 mia. kr.

Fakta om byggeriet

I forbindelse med planlægningen af hospitalet bidrager Århus Kommune med et plangrundlag, hvor der skabes plads til DNU, og hvor byens trafikforbindelser tilpasses til hospitalet.

Personalet på de nuværende hospitaler i Århus er kraftigt involveret for at sikre, at Det Nye Universitetshospital lever op til faglige krav og godt arbejdsmiljø.

Patientforeninger, regionens sundhedsbrugerråd, patienter og pårørende er også med til at rådgive om patienternes behov og ønsker til hospitalet.

Hospitalet er planlagt som et fleksibelt og fremtidssikkert byggeri. Rum og bygninger kan forholdsvis let tilpasses nye funktioner, nye behandlinger og nyt apparatur.

Region Midtjylland har en ambition om, at hospitalsbyen skal være bæredygtig, når det gælder CO2, forurening, energi og økonomi.

Billeder og video fra spadestikket

Fra mandag midt på eftermiddagen ligger der billeder, video, animationer m.m. til fri afbenyttelse i forbindelse med omtale af Det Nye Universitetshospital på adressen http://universitetshospitalskejby.dk/spadestik/

Fotograf: Tonny Foghmar, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus


Flere oplysninger

Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Projektdirektør DNU Morten Weise Olesen, DNU-projektet, tlf. 4082 9107 / 8728 4800

Hospitalsdirektør Villy Helleskov, DNU-projektet, tlf. 4028 7703 / 8728 4810

Hospitalsdirektør Ole Thomsen, Formand for DNUs forretningsudvalg, tlf. 8949 2331 / 2146 9807

Cheflæge Århus Universitetshospital, Skejby, Kristjar Skajaa, tlf. 8949 5002

Kommunikationschef i projektledelsen af byggeriet af DNU Lotte Søgaard, tlf. 8728 4808