Det Nye Universiettshospital i Århus møder sine fremtidige patienter og pårørende på Facebook

Det Nye Universitetshospital i Århus møder sine fremtidige patienter og pårørende på Facebook.

- Med den målsætning vi har i hospitalsprojektet om at blive et fremtidssikret hospital, som i videst muligt omfang kan matche de kommende generationer af brugeres ønsker, krav og forventninger, så er det nødvendigt, at vi inddrager patienter og pårørende aktivt i planlægnings- og byggeprocessen, siger sygeplejefaglig chef Bente Dam, Projektafdelingen for DNU.

Projektafdelingen åbnede dialogen med repræsentanter for patienter og pårørende ved et offentligt heldagsmøde på Egå Gymnasium i foråret 2009.

Ud af mødet kom blandt andet dannelsen af et DNU-Panel af patienter og pårørende. DNU-Panelet har således i dag omkring 60 deltagere, der hver især repræsenterer sig selv. Panelet er åbent for alle patienter og pårørende med interesse for fremtidens Universitetshospital i Århus og mødes fast 2 gange årligt .

- Når vi netop går på Facebook nu, så skyldes det blandt andet ønsket om at efterkomme et behov blandt vores deltagere i DNU-Panelet. Flere har nemlig gerne ville debattere indbyrdes, så det store engagement, vil vi meget gerne støtte, siger webmaster Maria Siggaard.

En anden ide med Det Nye Universitetshospitals Facebook-gruppe er, en forhåbning om også at komme i kontakt med unge og høre om deres erfaringer med sundhedsvæsnet, idet DNU ser det som vigtigt med en bred repræsentation af alle grupper af patienter i inddragelsesprocessen.

DNU-Arbejdsgrupper
Frem til januar 2010 arbejder deltagerne i Panelet med 5 temaer i DNU-projektet i hver deres arbejdsgruppe:
  • Det Gode Patientforløb
  • Sansernes Hospital
  • Et Hospital for alle Borgere
  • Det Offentlige Rum
  • Tilgængelighed

Yderligere oplysning: Bente.Dam@dnu.rm.dk

Find os som Facebook-gruppe:
Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)