Ved det 2. møde i DNUs Panel af repræsentanter for patienter og pårørende blev inputs fremlagt fra efterårets og vinterens 5 ad hoc arbejdsgrupper

DNU-Panelet giver udbytte


Patienternes input var i højsædet, da Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), torsdag den 21. januar afholdt møde med DNU-Panelet.

Fem arbejdsgrupper bestående af patienter og pårørende fremlagde deres forslag til, hvad der skal til for at DNU bliver et rigtig godt hospital for alle borgere.

Det var 2. gang medlemmerne af DNU-Panelet mødtes. Panelet har 2 faste møder årligt, hvor temaer kan drøftes og arbejdsgrupper enten sættes i gang eller afrapportere.

Mødet torsdag den 21. januar fandt sted på Hedeager 3, lige bag dét sted DNUs 1. spadestik blev taget sidste efterår.

Efter korte oplæg af sygeplejefaglig chef Bente Dam og kommunikationschef Lotte Søgaard fra DNUs projektafdeling fremlagde arbejdsgrupperne sine forslag.

Tidligere inputs fra patienter og pårørende var tematiseret i 5 arbejdsgrupper om emnerne:

  • Det gode patientforløb
  • Sansernes hospital
  • Et hospital for alle borgere
  • Det offentlige rum
  • Tilgængelighed

DNU-Panelet kom med konkrete, spændende og udfordrende input til repræsentanterne fra DNU´s projektafdeling og den tilstedeværende arkitektchef Lars Juel Thiis, Rådgivergruppen DNU I/S.

Mange forslag indgår heldigvis allerede i planlægningsarbejdet, nogle arbejdes der videre med, nogle vil ikke kunne realiseres og enkelte skabte god debat. Et sådan eksempel var blandt andet et ønske om rygefaciliteter på det kommende Universitetshospital. I DNU er der ikke planlagt rygerum. Nogle patienter ryger, andre kan ikke tåle røg og Det Nye Universitetshospital i Århus skal være et hospital for alle. Den livlige debat affødte derfor flere forslag til, hvordan fremtidens hospital kan gøres tilfredsstillende for begge grupper.

Eksempler på ønsker fra patienter og pårørende, der allerede er en del af DNU-projektets planlægning er patienternes private rum i én-sengsstuer, hvor der også er plads til at pårørende kan overnatte.
Og et koncept for kost med mulighed for flere menuvalg, måltider døgnet rundt og at pårørende også kan spise sammen med patienten.

Arkitektfaglig chef fra DNU´s Rådgivningsgruppe, Lars Thiis, holdt et oplæg om inddragelsen af kunst på Det Nye Universitetshospital. Der var stor enighed vedrørende vigtigheden af kunst i hospitalets offentlige rum. Kunst skal give det kommende Universitetshospital en varme og tryghed, som gør det til et rart sted at være og kan også anvendes i strategien for, hvordan man finder rundt i den enormt store hospitalsby.

Mødet mundede ud i, at der bør arbejdes videre med 2 fokusområder: ”Tilgængelighed” og ”Inddragelse af Unge”

Næste møde i DNU-Panelet for engagerede repræsentanter for patienter og pårørende finder sted i august måned.

Interesserede kan til enhver tid tilmelde sig DNU-Panelet og modtage invitation til næste kommende møde ved at kontakte Projektafdelingen på: projektafd@dnu.rm.dk.

Ved mødet deltog 38 privatpersoner og repræsentanter fra patientforeninger samt fem repræsentanter fra Det Nye Universitetshospital.

For yderligere information kontakt venligst koordinator for
DNU-Panelet:
Sygeplejefaglig chef, Bente Dam, DNU-Projektafdelingen,
Bente.Dam@dnu.rm.dk.

Informationer om DNU-projektet findes på projektets hjemmeside
www.dnu.rm.dk og en dialog mellem fremtidens brugere findes på
facebookgruppen ”Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)”.


apg/los