Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland indstiller DNU’s proces med inddragelse af patienter og pårørende i byggeriet af fremtidens universitetshospital i Århus til Lighedsprisen 2010.

DNU’s borgervendte forum
indstilles til Lighedsprisen 2010


Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland indstiller DNU’s proces med inddragelse af patienter og pårørende i byggeriet af fremtidens universitetshospital i Århus til Lighedsprisen 2010.

Når den ugentlige uafhængige nyhedsavis ”Dagens Medicin” den 1. marts lukker for indstillinger af kandidater til deres nyligt indstiftede ”Lighedspris”, så vil Det Nye Universitetshospital i Århus være blandt de indstillinger, der ligger i
dommerpanelets bunke af initiativer til lighed i sundhedsvæsnet.

Det er Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, der har peget på DNU til den pris, der hædrer initiativer, der sætter ”fokus på sundhedsvæsenets favorisering og diskriminering af patienter — en diskriminering, som er afhængig af deres indkomst, uddannelse, køn, alder og bopæl”.

Dagens Medicin stiftede Lighedsprisen den 20. oktober 2009 på
konferencen ’Sociale forskelle i sundhed’ i Århus. Lighedsprisen uddeles en gang årligt og gives til initiativer, der har formået at skabe lighed eller større lighed i sundhedssektoren i Danmark.
 
Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland skriver i deres indstilling blandt andet at, Projektafdelingen med sit åbne borgervendte forum har åbnet for indflydelse og større lighed i sundhed. Og uddyber indstillingen med at, Mødet mellem ”de professionelle” og ”forbrugerne” har været en frugtbar debatudveksling og givet indflydelse fordi gensidig lydhørhed har været til stede. Det vil uden tvivl gavne langt frem ved også fremtidige hospitalsbyggeri rundt om i Danmark. Et flot pionerarbejde som har sat sig spor til gavn for alle befolkningsgrupper.

Desuden lægger Sundhedsbrugerrådet vægt på den åbenhed, som DNU i forbindelse med inddragelsen af patienter og pårørende har skabt med rum og mæle for et frugtbart demokratisk forum, hvor mange værdifulde erfaringer konstruktivt er kommet positivt til udtryk og samlet til gavn og anvendelse i fremtidens udvikling i det danske sundhedsvæsen.

Det er medlemmerne Bent Lundstrøm og Alice Brask fra Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, der har skrevet indstillingen til Dagens Medicin.

På DNU-projektets hjemmeside www.dnu.rm.dk under hovedmenuen ”Borger” og undermenuen ”Patientinddragelse” kan man læse mere om hele inddragelsesforløbet.

Forløb: 

 • Åbning af inddragelse af patienter og pårørende den 16. maj 2009.
  Omtalt i avis fra dagen
 • Infomationsmøde om DNU-Panel den 22. juni 2009
 • DNU-Panelets 1. møde den 27. august 2009
 • Inden for 5 temaer var der efteråret 2009 nedsat en arbejdsgruppe
  under DNU-Panelet
 • Den 21. januar 2010 fremlagde arbejdsgrupperne sine resultater på
  det 2. møde i DNU-Panelet 17. februar 2010/ los