Vær med i DNUs café-debat for patienter og pårørende med fokus på, hvordan fremtidens it hænger sammen med patienternes behov og forventninger, når DNU-panelet holder sit 3. møde torsdag den 19. august.

Vær med i Det Nye Universitetshospitals café-debat for patienter og pårørende med fokus på, hvordan du ser fremtidens it hænge sammen med patienternes behov og forventninger.

Patienter og pårørende har vigtig viden og erfaring om, hvad det vil sige at være brugere af hospitalets sundhedsydelser. I takt med byggeprojektets udvikling og afklaring af løsninger i fremtidens hospital inddrager projektafdelingen for det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) løbende repræsentanter for patienter og pårørende.

- Vi bygger et fremtidssikret hospital til borgerne, og derfor er vi nødt til at vide, hvad det er, patienter og pårørende forventer på de forskellige områder, siger koordinator for DNU-panelet Bente Dam, sygeplejefaglig chef projektafdelingen for DNU.

Projektafdelingen vil således gerne præsentere de muligheder, der er på it-området og indhente input fra patienter og pårørende omkring forventninger til fremtidens it på hospitalet.

Det sker når DNU-panelet holder sit 3. møde torsdag den 19. august kl. 16-19 i kantinen på Projektafdelingens adresse: Hedeager 3, Stuen, 8200 Århus N.

Som oplæg til café-debatten vil interesserede borgere høre om emnerne:

• ”IT i fremtidens hospital”
• ”Sundheds-it med betydning for Det Nye Universitetshospital”
• ”Telemedicinske løsninger, som f.eks. videotelefoni, tegnefilm og genoptræningsvideoer – og andre muligheder”

Desuden vil de møde DNU-projektets nye projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, og få nyheder om det næste konkrete skridt i projektet; byggeriet af Fagligt Fællesskab AKUT.

Tilmelding kan ske på e-mail: dnu@dnu.rm.dk
eller telefon 87 28 48 01.

De, der tilmelder sig arrangementet, vil desuden få et tilbud om at deltage i et patientpanel, hvor projektafdelingen løbende vil lægge forskellige spørgsmål ud til dialog.

Læs mere om arrangementet og DNU-panelet på DNU-projektets hjemmeside på adressen: www.dnu.rm.dk.

For eventuelt yderligere information kontakt venligst undertegnede.

Venlig hilsen

Lotte Søgaard
Projektafdelingen DNU i Århus
Hedeager 3, 8200 Århus N