Avis om DNUs første byggeetape: Fagligt Fællesskab-Akut

Læs om hvor vi er lige nu med DNU-projektet.


I slutningen af september indledtes en ny omfattende brugerproces om det første Faglige Fællesskab-Akut. Det er nu nået til en detailplanlægning af, hvordan de afsatte kvadratmetre og rum skal placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og de funktioner, som de indeholder.

Processen munder ud i det, som byggebranchen og den gennemgående rådgiver kalder for henholdsvis et Dispositions- og Projektforslag.

Alle faglige Fællesskaber skal denne detailplanlægning igennem i en brugerproces.

Fordi Fagligt Fællesskab-Akut er den allerførste byggeetape, vil der være beslutninger i processen, som også vedrører det generelle og tværgående i DNU-projektet.

I avisen kan I læse meget mere om, hvor vi lige nu efteråret 2010 er i arbejdet med at bygge et Nyt Universitetshospital i Århus.
Red. 101011/losAvisen bliver lagt ud i hver afdeling på begge universitetshospitalerne, men det er også muligt at printe sit eget eksemplar fra DNU’s hjemmeside: www.dnu.rm.dk på forsiden, højre spalte under ”Mere om DNU…”


God fornøjelse!