Innovationsdag skabte alternative tanker til den Forsyningsby, DNU-projektet i første omgang havde projekteret, som en optimal løsning for intern forsyning i fremtidens hospital.


Innovationsdag skabte alternative tanker til den Forsyningsby, DNU-projektet i første omgang havde projekteret, som en optimal løsning for intern forsyning i fremtidens hospital

Med et mål om at udfordre de eksisterende tanker om forsyning og ”varer til tiden, klar til brug”, inviterede Projektafdeling for DNU onsdag den 6. oktober til innovativdag om intern forsyning i Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

Ifølge projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen for DNU, skabte dagen grobund for at tænke bredere - både hvad angår området, der skal forsynes, samt hvilke aktører, der eventuelt kan komme på banen.

 

Højt aktivitetsniveau
Innovationsdagen foregik i studie 12 hos Danmarks Radio i Århus, hvor en vekslen mellem korte oplæg og stående debatter om konkrete temaer, dagen igennem holdt et højt aktivitetsniveau. Region Midtjyllands Innovationsenhed, Midtlab, faciliterede dagens program.

De 45 deltagere på dagen talte både ledere fra hospitalernes driftsorganisation, som er i spil, når det drejer sig om intern forsyning, og en række private firmaer, som arbejder med forsyningsløsninger i andre sammenhænge; blandt andre COOP Danmark A/S, KPMG, ISS, NNE Pharmaplan og Marius Pedersen A/S).

Forsamlingen blev blandt andet præsenteret for de 4 business cases, som Projektafdelingen på forhånd havde opstillet som alternative muligheder for den fremtidige interne forsyning i DNU:

• Case 1: Forsyningsbyen opføres som planlagt i Helhedsplan 2010. Forudsætter en regional finansiering.
• Case 2: som case 1, men med senere etablering
• Case 3: Forsyningsenhederne bliver liggende, hvor de ligger i dag. Forudsætter udvidelse af nogle af enhederne
• Case 4: Som case 1, men med ekstern finansiering, OPP (offentlig privat partnerskab) e.l.

Desuden bidrog oplægsholdere fra henholdsvis ISS, COOP Danmark A/S, Marius Pedersen A/S, KPMG samt Kammeradvokaten med skarpe vinkler på logistik og forsyning.

De forskellige inputs blev herefter behandlet i workshops under følgende temaer:

• Konsekvenser af forsinket udflytning fra eksisterende lokaliteter
• Finansieringsmodeller og den midtjyske virkelighed – hvad er muligt?
• ”Varer til tiden klar til brug” – hvad skal det betyde på DNU?
• Fysisk lokalisering vs. transportbehov. Hvad betyder distance?
• Driftsansvar for forsyningen. Konsekvenser af fælles eller opsplittede ansvar
• Hvad har vi endnu ikke tænkt på?

Som dagen skred frem, blev både de oprindelige business cases og de forskellige forsyningsområder mere og mere differentierede og udfordrede.

”Hvorfor er økologisk minimælk altid udsolgt lørdag eftermiddag?”

Sådan lød en af de overvejelser, der blev kastet ind i debatten under innovationsdagen. Spørgsmålet er et eksempel på et problem, som vi alle sammen kan genkende, og samtidig er det også essensen af de udfordringer, det kliniske personale står med i dag, og som forsyningen på det fremtidige hospital skal finde en løsning på ved at sikre varer til tiden – klar til brug.

Målet blev nået
Efter et intenst og aktivt program kunne projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen runde dagen af med at konstatere, at der havde været en gensidig åbenhed om nye tanker hele dagen:

- DNU er meget interesseret i, at denne dialog med afdelingsledelserne om alternativer og nye vinkler på forsyningsbyens business cases fortsætter. Og jeg ser, at vi har en opgave i at få formidlet, hvad vi mener i de enkelte forsyningsgrene, når vi snakker om ”varer til tiden” og ”klar til brug”, som ikke behøver at være det samme indenfor apotekervare og affaldshåndtering.

- Og så har jeg noteret mig et råd fra dagen om, at vi skal tage en nærmere dialog med markedet. Det råd tager jeg med mig hjem, var én af projektdirektørens afsluttende replikker.

Også projektafdelingens projektleder for alternativ vareforsyningsstruktur, Villads Villadsen, var tilfreds med både dagens forløb og dens udbytte:

- Primært fik vi deltagerne gjort opmærksomme på, hvad det er for et konkret problem DNU står med og baggrunden for, hvorfor vi har behov for at tænke i nye alternative løsninger. Og rent faktisk fik vi også det konkrete udbytte af dagens mange input, at de business cases vi har opstillet nok snarere skal kombineres – og ikke mindst, at løsningerne for den interne forsyning skal ses mere differentieret end vi hidtil har gjort.

- Jeg oplevede dagen som en virkelig god og engageret inddragelse – og vi har fået noget nyt at tænke over, slutter projektleder Villads Villadsen.

Om DNUs projektafdeling må arbejde videre med et mandat til også at kigge på en fremtidig forsyningsløsning i form af OPP- (offentlig privat partnerskab) eller regional løsning, skal Region Midtjylland herefter tage stilling til.

Løsningen på den interne forsyning skal være etableret senest medio 2016, hvor det første Faglige Fællesskab Akut tages i brug.


For yderligere oplysninger:

Projektafdelingen for DNU
• Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen
8728 4800 – frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk

• Projektleder for alternativ vareforsyningsstruktur, Villads Villadsen,
8728 8836 – villads.villadsen@dnu.rm.dk

• Kommunikationschef, Lotte Søgaard,
8728 4808 - Lotte.Soegaard@dnu.rm.dk

Oplægsholdere:
Strategisk projektleder, Bo B. Klemmensen, ISS A/S
Mail: bo.b.klemmensen@dk.issworld.com

Distributionschef, Rene Thomasen, COOP Danmark A/S
Mail: rene.thomasen@coop.dk

Teknisk chef, Per Tvorup, Marius Pedersen
Mail: pc@mariuspedersen.dk

Chefrevisor, Claus Hammer-Pedersen, KPMG
Mail: chammerpedersen@kpmg.dk

Partner, Advokat (H), Kurt Bardeleben, Kammeradvokaten
Mail: kb@kammeradvokaten.dk

Mere information
Flere nyheder om innovationsdagen:
Alternativer til Forsyningsbyen - Inspirationsdag 6. oktober
Innovationsdag om Forsyningsby
Brugerne om innovationsdagen
Ny forsyningsmodel skal sikre varer til tiden

Læs mere om Innovationsdagen og  DNU på www.dnu.rm.dk.