Som noget helt nyt udbyder DNU-projektet anlæg og drift af byggepladsernes fællesfaciliteter under hele DNU-projektets opførelse som en selvstændig opgave. Det sker som konkurrencepræget dialog, hvortil prækvalifikation er udbudt fra den 12. maj 2011. Alle DNU-projektets anlægs og byggeopgaver udbydes digitalt via eu-supply.com.


Danmarks største hospitalsbyggeri
udbyder nu anlæg og drift af byggepladsen


DNU – Det Nye Universitetshospital i Aarhus, skal have anlagt og drevet fællesfaciliteterne for byggeriets store byggepladser. En unik opgave for en driftsoperatør helt frem til 2019.

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus forventes at være taget fuldt ud i brug i 2019 efter en byggeperiode, der indledes i midten af 2012. Der vil blive bygget på 2 store byggepladser samtidigt.

Når byggeaktiviteten er på sit højeste, så vil byggepladserne skulle kunne rumme op mod 1.200 byggearbejdere i gang på pladsen samtidig.

Det kræver en gennemført organisering af effektiv logistik på selve byggepladsen, da det er DNUs målsætning, at der skal opføres 1.500 – 2.000 m2 pr. måned i de 2 byggespor ad gangen.

Det allerførste udbud kommer nu og handler om at anlægge og drive de vigtige fællesfaciliteter til byggepladsens funktioner. Det drejer sig om: En skurby og velfærdsfaciliteter til bygningsarbejderne; en portvagt og sikring af byggepladsen; renovation; og logistik på - samt til og fra, pladsen.

Prækvalifikation til udbuddet offentliggøres den 12. maj på den digitale platform www.eu-supply.com og på projektets egen hjemmeside, vil man kunne finde information om de kommende udbud af DNU-projektet løbende.

- For netop at skabe størst mulig sikkerhed for at alle markedets aktører får de informationer, de har brug for, har vi i DNU-projektet, med dets enorme størrelse, valgt at udbyde alle byggeopgaver digitalt, siger byggechef i Projektafdelingen Hans Haaning.

Byggepladsens fællesfaciliteter udbydes som konkurrencepræget dialog med 3 faser: Prækvalificeringen, der løber frem til onsdag den 22. juni. Så kommer der en dialogfase, hvor de 3-5 prækvalificerede entreprenører eller konsortier indkaldes til 2 dialogrunder om opgavens løsning. Mens tredje fase er den egentlige tilbudsrunde.

Interesserede entreprenører kan finde flere informationer på projektets hjemmeside: dnu.rm.dk/erhverv/udbud.

- Vi har valgt den konkurrenceprægede dialogform til dette udbud, fordi DNU-byggeriet er så komplekst og fordi vi som bygherre også stiller nogle krav til både sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne. Derfor vurderer vi, at det gavner projektet at få en så tæt og kvalificerende dialog med driftsoperatørerne om løsningsforslag som muligt, siger Hans Haaning.
- Tænk på, at der bliver tale om en arbejdsplads, der skal fungere mange år frem, siger bygherres byggechef.

De kriterier, der kommer til at ligge til grund for prækvalificering af driftsoperatører lægger vægt på økonomisk robusthed, kompetencer og kvalitet. Byggeriets gennemgående rådgiver (Rådgivergruppen DNU I/S) ser det derfor også som en mulighed, at flere operatører kan gå sammen og danne et konsortium om den meget komplekse opgave, der er tale om i DNU-projektet i Aarhus.

De nærmere udvælgelseskriterier for tilbudsgivere kan ses på www.eu-supply.com fra torsdag den 12. maj 2011.