Nyt møde for borgere om DNU-projektet. DNU-Panelet holder møde 2 gange årligt; næste gang den 25. august, kl. 16.30. Alle med erfaring som enten patient eller pårørende kan tilmelde sig.

Pressemeddelelse

Fremtidens Hospital får input fra
patienter og pårørende


Torsdag den 25. august 2011 kan borgerne være med til at drøfte, hvordan fremtiden skal se ud for rygere, der ikke kan undvære smøgerne, når de er indlagte på fremtidens hospital.

Det sker på DNU-Panelets næste møde, hvor alle der har erfaringer som patient eller pårørende er velkomne til at give deres input med i en workshop om emnet ”Fysiske forhold for rygere i fremtidens hospital”.

Workshoppen begynder med indlæg fra blandt andre Rygerpartiet og Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. Mødedeltagerne får i workshoppen mulighed for at give forskellige bud på, hvordan dilemmaet mellem hensynet til rygere og hensynet til arbejdsmiljø og ønsket om røgfrie miljøer i sundhedsvæsnet kan imødekommes.

Deltagere i mødet vil også kunne se, hvordan arkitekterne i Rådgivergruppen DNU I/S arbejder med udformningen af de offentlige rum ”vente- og opholdsarealer”.

Endvidere vil projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen fortælle om, hvor langt DNU-projektet er kommet netop nu.

Tilmelding
Alle der interesserer sig for planlægningen af fremtidens hospital og har erfaring som enten patient eller pårørende er velkomne til at deltage i DNU-Panelets møde torsdag den 4. oktober 2011, kl. 16.30-19.30.

Tilmelding senest: Mandag den 22. august
Tilmelding til: dnu@dnu.rm.dk


/los