Patienter og pårørende giver input til DNU vedrørende de fysiske forhold for rygere i DNU-byggeriet

Patienter og pårørende giver input til DNU…


Fysiske forhold for rygere

DNU-Panelets møde torsdag den 25. august 2011 opsamler input fra de fremtidige brugere af Det Nye Universitetshospital om de dilemmaer, der opstår i mødet med rygere

Som oplæg til borgernes workshop om røgens fysiske placering holder Ole Gilberg fra Rygerpartiet og Ejnar Pedersen, formand for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland begge indlæg, der repræsenterer forskellige synspunkter om rygere i det offentlige rum.

Arkitekt Mathilde Billeskov Olesen fra Rådgivergruppen DNU I/S fremlægger desuden, hvordan arkitekternes design for vente- og opholdsarealer i det offentlige rum på Det Nye Universitetshospital. Netop vente- og opholdsrum har DNU-Panelets deltagere tidligere givet en lang række input til i planlægningsfasen for byggeriets Akut Center.

DNU-Panelet fungerer som et åbent inspirationsforum, hvor interesserede borgere, der har oplevet enten at være patient eller pårørende i forbindelse med hospitalsophold kan bidrage med input til DNU-byggeriets planlægning.

På de 2 faste årlige møder i henholdsvis januar og august fremlægger Projektafdelingen, der er bygherreorganisation for Region Midtjylland, nogle forskellige temaer og spørgsmål for deltagerne,
som man kan give ideer, input og forslag til. Ligesom man ved møderne kan få nærmere information om, hvor i processen hospitalsprojektet er helt aktuelt. Således kan man i morgen torsdag den 25. august også møde projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, der beretter om den aktuelle planlægning og hvad næste step i processen handler om.

Målet med at inddrage patienter og pårørende i planlægningen af DNU er at få et fremtidssikret hospital, som i videst mulige omfang matcher den kommende generation af brugeres ønsker, krav og forventninger, idet de kommer med et andet syn på hospitalsbyggeriet end arkitekter, planlæggere og klinikere.

DNU-Panelets møder annonceres på projektets hjemmeside www.dnu.rm.dk og i facebook-gruppen ”Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU”.


Pressen er velkommen.