Det Nye Universitetshospital i Aarhus DNU udbyder fra årsskiftet og de kommende år 11 byggeetaper i storentrepriser, en række anlægsopgaver og ombygningsopgaver i det eksisterende hospital i Skejby. Kom og høre nærmere på informationsmøde for entreprenører og byggevirksomheder tirsdag den 4. oktober 2011.

Sådan bliver DNU-projektets bygge-
og anlægs entrepriser udbudt

 
Kom og høre nærmere på informationsmøde for entreprenører og byggevirksomheder tirsdag den 4. oktober 2011


Det Nye Universitetshospital i Aarhus DNU udbyder fra årsskiftet og de kommende år 11 byggeetaper i storentrepriser, en række anlægsopgaver og ombygningsopgaver i det eksisterende hospital i Skejby.

Lige nu finder der dialog sted med bydere på den første entreprise, der skal være klar før byggeriet kan gå i gang; nemlig de store byggepladsers fælles faciliteter, som blandet andet omfatter skurby, vagt, sikring, byggepladsindretning, –logistik og –service samt renovering.

- Byggeriet af DNU er helt unikt for danske forhold på mange måder; ikke mindst i størrelse og i varighed for byggefasen. Så vi ser meget frem til at præsentere opgaven for markedet, siger byggechef Hans Haaning, bygherreorganisationen for DNU.

Inden en driftsoperatør af byggepladsernes fælles faciliteter kan komme til, skal der jordafrømmes og terrænreguleres med en byggemodning, hvor arbejdet begynder i marken i begyndelsen af november i år.

Bygherre og gennemgående rådgiver for DNU-projektet inviterer sammen med Dansk Byggeri byggebranchens virksomheder og entreprenører til et informationsmøde tirsdag den 4. oktober, som afholdes i Auditorierne på Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej 100, Skejby, 8200 Aarhus N.

Her vil potentielle og interesserede bydere dels kunne orientere sig om de kommende udbud med hensyn til både bygherres krav, tidsplan, omfang og proces for udbuddene.

Sundhedsdirektør Ole Thomsen vil byde velkommen og fortælle om Region Midtjyllands andre store hospitalsbyggerier finansieret af Kvalitetsfonden.

Fra bygherreside fortæller desuden projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen om Danmarks største hospitalsbyggeri, mens cheflæge Claus Thomsen fra Aarhus Universitetshospital vil fortælle om den særlige aktivitet, som hospitalsbyen bygges til.

Fra Rådgivergruppen DNU I/S vil faglig chef Svend G. Hvid give et indblik i udbygningsprincipperne i projektet samt fremlægge den gennemførelsesplan, der ligger til grund for de kommende udbud.

Udbuds- og risikostyringskoordinator Birgitte Møller gennemgår entrepriseoversigten og de principper, som er valgt for DNU’s udbud og tildelingskriterier samt hvorledes den digitale udbudsportal EU-Supply anvendes i processen.

Desuden gennemgår arbejdsmiljø- og sikkerhedschef Kurt Egmose
bygherres krav til miljø, bæredygtighed, arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen, idet DNU’s bygherre har fokus på en ekstraordinær forebyggende indsats i projekteringen. Målet er at få en meget lav ulykkesfrekvens på byggepladsen og særligt at undgå alvorlige arbejdsulykker med personskade.

Det samlede byggeri for de kommende udbud er ca. 220.000 m2 nybyggeri og ca. 40.000 m2 ombygning af eksisterende arealer. Landskabs- og infrastruktur-arbejder omfatter 630.000 m2 grundarealer og der skal udgraves og indbygges over 800.000 m3 jord. Forventningen er, at når byggeaktiviteten er højest vil der være op til 40 entreprenører i gang på pladserne samtidigt og der vil arbejde omkring 1.200 håndværkere med byggeriet på det tidspunkt.

Chefkonsulent Flemming Grangaard fra Dansk Byggeri fortæller, hvad organisationen kan tilbyde medlemmerne af værktøjer og vejledning i forbindelse med at blive klædt på til at byde ind på opgaverne. 

På mødet vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til såvel bygherre som gennemgående rådgiver. Mødet ledes af chefkonsulent Sten Højgaard fra Dansk Byggeri.


Informationsmøde om DNUs udbud,
tirsdag den 4. oktober
Auditorierne, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100,
8200 Aarhus N

Pressen er velkommen.


Venlig hilsen

Lotte Søgaard
kommunikationschef
Projektafdelingen DNU i Aarhus
Hedeager 3, 8200 Aarhus N