Hvad sker der med logistikken, når 9000 medarbejdere og hundrede gange så mange ambulante patienter årligt begynder at have deres gang på Det Nye Universitetshospital i Aarhus? Det kommer til at skabe stærkt øget trafik i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at der skabes en fælles plan for de trafikale forhold i Skejbyområdet.

Hvad sker der med logistikken, når 9000 medarbejdere og hundrede gange så mange ambulante patienter årligt begynder at have deres gang på Det Nye Universitetshospital i Aarhus? Det kommer til at skabe stærkt øget trafik i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at der skabes en fælles plan for de trafikale forhold i Skejbyområdet.

For at i mødekomme det trafikale pres fra Det Nye Universitetshospital (DNU) samt de omkringliggende institutioner og virksomheder som f.eks. VIA University College og Vestas har 12 offentlige og private virksomheder, heriblandt DNU, sammen med Aarhus Kommunes klimasekretariat dannet et partnerskabsnetværk i januar 2011.

Partnerskabsnetværket er sat i verden for at sikre optimale transportvilkår for medarbejdere og borgere, som færdes i det kraftigt udviklende område af Aarhus. Formålet med netværket er samtidig at fremme alternative og bæredygtige transportformer som den kollektive trafik og cyklisme.

De ansatte ved Projektafdelingen og Rådgivergruppen for DNU samt alle ansatte ved Aarhus Universitetshospital har netop deltaget i en større undersøgelse af 14.000 medarbejderes transportvaner for at få et overblik over transportbelastningen i hele Skejbyområdet.

Undersøgelsen skal komme tættere på at løse områdets kommende transportudfordringer ved at involvere de medarbejdere, der færdes i området hver dag. Undersøgelsen afdækker, hvordan medarbejderen kommer til og fra arbejde, hvor villige de er til at flytte sig fra bil til eksempelvis kollektiv trafik eller cykel samt hvad deres arbejdsplads gør eller kan gøre for at motivere bilisterne til at skifte transportform. I november kommer konklusionen på undersøgelsen.

Flere af de trafikale planer, der påvirker DNU, er dog allerede vedtaget. Letbanens første etape skal bygges fra Aarhus’ centrum og ud forbi Det Nye Universitetshospital via Nørrebrogade og Randersvej og forventes at stå klar omkring 2015/2016. Letbanen skal i sammenspil med flere nye busruter gøre det lettere for borgere at tage offentlig transport til DNU og lade bilen stå derhjemme.

Et shuttlebussystem bliver også etableret. Busserne vil primært komme til at køre på en ny kommende ringvej omkring hospitalsområdet med hyppige afgange og flere stop. Det er et tiltag, som især kan have stor betydning for besøgende, der ikke er vant til at færdes på hospitalet.

Når DNU står færdigt, bliver hospitalet på størrelse med en dansk provinsby, derfor kan busserne være med til at lette transporten for patienter og besøgende, når de skal finde den rigtige afdeling. Shuttlebussen kommer desuden til at stoppe ved hospitalets letbanestop.

Et andet vigtigt tema for DNU er fremkommelighed med cykel. En ny hovedrute for cyklister fra Aarhus centrum over Skejby skaber flere muligheder for at komme til DNU på cykel. Det falder i god jord hos DNUs ledelse og ansatte, som har en ambition om, at DNU skal være Danmarks bedste cykelhospital.

Derudover er sammenhængende stisystemer for løbere og cyklister i Skejby højt prioriteret af både DNU og partnerskabsnetværket, som arbejder på at optimere et stinet i området.

Kombinationsrejser er en ny mulig transportform. Med den kommende letbane bliver det nemlig muligt at tage sin cykel med ombord. Det vil gøre hverdagen mere fleksibel for bl.a. de mange pendlere på cykel, som vil blive i stand til at tage letbanen den ene vej og cyklen den anden vej.

For bilister kommer der også til at ske ændringer. Der er planlagt en forlægning af den eksisterende Herredsvej, som bliver den store trafikale hovedåre for både den sydlige og nordlige tilkørsel til DNU. Vejen bliver 4-sporet med en kombineret cykel- og gangsti på en ca. 2 km lang strækning fra Paludan Müllers Vej til nordvest for det eksisterende hospital i Skejby. Med den kommende kapacitet kan vejen være med til at aflaste noget af den trafik, som i dag kommer via Randersvej.

Det Nye universitetshospital samler medarbejdere fra fire matrikler og får desuden patienter fra hele Region Midtjylland. De trafikale forhold i området spiller derfor en særdeles vigtig rolle for at understøtte det nye hospital og dets funktioner.