Byggemodningen af DNUs byggeplads på begge sider af Herredsvej, vil betyde trafikale gener for de, der bor eller arbejder i Aarhus Nord omkring Herredsvej.

Byggepladstrafik på Herredsvej

Fra 8. december 2011 begynder byggemodningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) at blive synlig for offentligheden.

Det sker, når et stykke af Herredsvej i Aarhus Nord skal udvides, og der skal etableres et midlertidigt signalanlæg. Vejen løber bag om det eksisterende hospital, hvorfra der fra sommeren 2012 skal bygges udad i 2 spor.

Det midlertidige signalanlæg skal sikre at trafikken både på Herredsvej og den nye tværgående byggepladstrafik kan komme frem. Den tunge byggepladstrafik skal blandt andet flytte afrømmet jord fra byggegrunden på den ene side af vejen og transportere overskudsjorden over på den anden side af vejen.

Det handler om temmelig meget jord, der skal flyttes, som begyndelsen på byggeriet af DNU-projektet; omkring 800.000 m3 jord. Det svarer til, at al jorden fyldtes på lastbiler, som parkeret i en lige række efter hinanden fra Herredsvej i Aarhus Nord ville kunne nå helt ned til Paris; en strækning på godt 1.200 km.

Entreprenør M.J.Erisson A/S, der vandt licitationen af byggemodning etape 1, går i gang i begyndelsen af december 2011. Fra dette tidspunkt vil der kunne blive tale om indsnævret kørespor og måske kun ét enkelt kørespor i den periode, hvor signalanlægget etableres.

Byggeriet af DNU begynder med første etape fra august 2012. Men inden selve byggeriet af nye bygninger kan gå i gang, skal grunden byggemodnes, og der skal anlægges fælles faciliteter og veje på den kommende byggeplads, så den er klar til at tage imod håndværkerne.


For eventuelle yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Lotte Søgaard: Lotte.Soegaard@dnu.rm.dk / 7846 9807.