"Med løsningen er vi klar til at håndtere en stor del af den udfordring, det er, når Det Nye Universitetshospital på næsten 400.000 kvadratmeter slår dørene op om nogle år,” siger It-projektchef Lars G. Knudsen.

App hjælper patienterne på vej

Aarhus Universitetshospital vil med ny app hjælpe patienter og besøgende med at finde rundt på hospitalet

Aarhus Universitetshospital afprøver i denne tid en prototype på en mobil-app, der kan guide patienter og pårørende rundt på hospitalets mange og lange gange. Løsningen skal sørge for at patienterne og de besøgende hurtigt og effektivt bliver guidet til det rigtige lokale, hvor de skal møde, undersøgelse eller behandling. Udviklingen af prototypen er et af flere tiltag som skal sørge for en god patientlogistik.

Find vej pr mobil
App’en minder langt hen ad vejen om en almindelig gps. Ved ankomst vælger man i app’ens menu dén afdeling, man skal besøge. Herefter bliver man, inde på hospitalet, guidet ned ad de rigtige gange og ind ad de rigtige døre ved brug af sin egen smartphone. Planen er, at app’en fremover skal være en integreret del af MidtEPJ, som er Region Midtjyllands fælles it-sundhedsplatform. Når det sker, vil app’en via koblingen til hospitalets bookingsystem være informeret om, hvilket ærinde man har på hospitalet. For patienten eller den pårørende betyder det, at de, så snart de er ankommet til hospitalets parkeringsplads, modtager et forslag til en rute direkte på mobilen, så det bliver nemt at finde vej i
hospitalsområdet.

Almindelige gps’er virker ikke optimalt inden døre. Derfor skal der andre teknologier til, for at hospitalets find vej-app kan fungere, når patienten er kommet indenfor hospitalets døre. Aarhus Universitetshospital samarbejder med softwarevirksomheden Systematic, som arbejder på en løsning, hvor tegninger over bygningen og trådløse netværk hjælper med at angive personers positioner med høj nøjagtighed. Funktionaliteten er baseret på tidligere forskning som er lavet sammen med Højteknologifonden omkring indendørspositionering.

Pilotprojekt
I første omgang bliver hospitalets find vej-app afprøvet af en række gravide kvinder. Kvinderne skal ved hjælp af app’en finde vej til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, som blandt andet foretager ultralydsscanninger. Kvindernes tilbagemeldinger skal give Aarhus Universitetshospital og Systematic, værdifuld input til den endelige løsning til gavn for alle patienter og besøgende på hospitalet. Hospitalet har i øjeblikket mere end 40.000 indlæggelser og over 150.000 ambulante besøg årligt.

”Med den kommende app udnytter vi den sidste nye teknologi til at give borgerne en hjælpende hånd, når de skal finde vej på hospitalet. Vi har samtidigt sikret os, at den opfylder de fremtidige krav til logistik-infrastruktur og ikke mindst er integreret med MidtEPJ og andre vigtige systemer for at skabe størst mulig værdi for både hospital og patienter,” fortæller it-projektchef Lars G. Knudsen i projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Men det stopper ikke her. Der er allerede flere udnyttelsesmuligheder på ønskelisten: F.eks. oplysninger om ventetid i ambulatoriet, informationsmateriale relateret til konkrete patientforløb, undervisning omkring rehabilitering, mm.

DNU driver udviklingen af den ny app som led i forberedelserne til etableringen af den kommende hospitalsby i Skejby. Selvom der endnu er to år til, at de første afdelinger rykker ind, og syv år til at DNU er i fuld drift, er forberedelserne allerede i fuld gang for at sikre og optimere udbyttet af it-understøttelse af logistikken.

”Mange patienter og pårørende kan i dag have svært nok ved at finde rundt på de nuværende 150.000 kvadratmeter på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Med løsningen er vi således klar til at håndtere en stor del af den udfordring, det er, når Det Nye Universitetshospital på næsten 400.000 kvadratmeter slår dørene op om nogle år,” siger Lars G. Knudsen.

DNU forventer årligt 900.000 ambulante besøg og 100.000 indlæggelser, når det i 2019 er i fuld drift.


For yderligere information:
It-projektchef, Lars Ganzhorn Knudsen, 7846 9824 – 3092 2415
Lars.Knudsen@dnu.rm.dk