Fem nye regnvandsbassiner skal opsamle overfladevandet fra Det Nye Universitetshospital, og bassinerne bidrager samtidigt til det grønne område omkring hospitalet.

Regnvandsbassiner som del af
’det grønne hospital’

Terrænet vest for Aarhus Universitetshospital i Aarhus Nord er ved at blive formet og byggemodnet, som en del af klargøringen til den kommende byggestart i efteråret. Der bliver samtidigt etableret nye regnvandsbassiner på DNU-grunden. De første to bassiner er ved at blive etableret, og de skal opsamle al overfladevand fra DNU-grunden, før det bliver ledt ud i Koldkær Bæk.

Ved den nye hospitalsby bliver der flere steder etableret overfladeparkering. Det gør det sværere for regnvandet at sive ned i undergrunden, og det er derfor nødvendigt med store bassiner, som kan opsamle al det vand som falder på tage og parkeringsarealer. Derfor kan de nye regnvandsbassiner rumme 35.000 kubikmeter vand i alt, som er en hel del. Bassinerne er indrettet sådan, at der altid vil være vand i dem, og det forventes, at de står færdigt etablerede med ny beplantning inden sommeren 2013.Helende grønt
En af de bærende ideer for DNU er ’det grønne hospital.’ Regnvandsbassinerne er derfor tænkt, som søer, der skal pryde området.
- At se på noget grønt, får os mennesker til at slappe mere af, og den grønne vilde natur kan dermed være med til at sikre en hurtigere heling. De kommende søer er en del af den grønne fortælling, siger Kirsten Vestergaard Nielsen, som er landskabsarkitekt ved Rådgivergruppen DNU I/S.Grusstier vil blive anlagt omkring søerne, så det grønne område bliver lettilgængeligt, og tanken er, at man som pårørende eller ansat kan komme lidt væk fra hospitalsverden. Stierne omkring søerne bliver forbundet med det øvrige stisystem i Aarhus Nord.

- Det er et meget organisk og sammenhængende naturvenligt område, vi er ved at lave. Området er noget vi gør meget ud af og det giver offentligheden adgang til store arealer med smukke elementer af grønt og blåt, siger Bettina Wolff der er projektkoordinator ved Projektafdelingen for DNU.
- Vi håber samtidigt, at arter for fisk, fugle og lidt padder måske vil dukke frem, siger hun.

Føres ud i Koldkær Bæk
Bassinerne er designet, så de er dybere i den ende, hvor vandet løber ind. Det gør, at slam og sand kun samles i den ene ende, hvilket gør rengøringen af bassinerne lettere. I den anden ende af bassinerne vil der være et rør, som fører vandet ud i Koldkær Bæk, som løber langs hospitalets grund.

Den ler, som er blevet fundet i jorden under udgravningsarbejdet, har man etableret, som en naturlig lermembran i bunden af søerne, der gør, at vandet ikke kan sive ned i undergrunden.Udgravningerne til bassinerne er i fuld gang, og de to første nordlige bassiner vil blive færdiggjort i løbet af efteråret 2012. Områderne omkring de to søer vil samtidigt blive beplantet med grupper af træer, der hovedsageligt består af eg med islæt af lindetræer, poppel og fuglekirsebær.

Dette anlægningsarbejdet forventes at stå færdigt ved årsskiftet 2012/2013.

De tre sydlige bassiner og den omgivende grønne beplantning forventes at være færdig etableret inden sommeren 2013. Det eksisterende regnvandsbassin syd for hospitalet bliver samtidigt dækket til.

Træerne og beplantningen ved søerne kan så stille og roligt stå og vokse op i løbet af de næste par år og danne et nyt rekreativt område, imens byggeriet fortsætter lige ved siden af.

Naturvenligt område
Koldkær Bæk, som er rørlagt i et område ved Det Nye Universitetshospital, vil samtidigt blive frilagt 700 meter i løbet af det næste år. Det foregår i et samarbejde med Aarhus Kommune, hvor bækken vil blive hævet op til overfladen og genetableret med sine oprindelige snoninger. Det giver et meget naturvenligt område, som kan indeholde et varieret dyre- og planteliv.

Aarhus Kommune planlægger ligeledes at bygge en fanuapassage under den nye Herredsvej, der skal sikre let passage for dyrelivet i området. Vejen er planlagt til at åbne i 2013.

Foto: Poul Nyholm, RG-DNU