Næste møde i DNU-Panelet af patienter og pårørende afholdes den 27. september, hvor der er mulighed for at høre om fremtidens patienthotel i DNU.

Fremtidens hotel for patienter

… Er ét af de emner, som patienter og pårørende kan høre
mere om og stille spørgsmål til, ved det næste møde i DNU-Panelet,
torsdag den 27. september 2012.

Repræsentanter for patienter og pårørende kom på en workshop i DNU-Panelet i januar 2012 med input til fremtidens patienthotel omkring blandt andet hvilke funktioner, hvilke brugere og hvilke serviceydelser, brugerne havde interesse i.

Nu er planlægningen af DNU-projektets patienthotel i fuld gang og aktuelt er det placeringen, der arbejdes med.

På DNU-Panelets kommende møde fortæller projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen mere om de konkrete planer, om processen dertil og om, hvad der er økonomi til i projektet.

Desuden kan deltagerne høre mere om status for projektet, om at der nu er etableret en stor byggeplads og om de kommende adgangsveje og parkeringsforhold omkring fremtidens hospital.

Parkerings forhold og strategien for at finde-frem fortæller specialkonsulent Morten Weise Olesen om.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte oplæg.

Alle interesserede, der repræsenterer patienter og pårørende er velkomne.

Mødet finder sted kl. 17-19 på Hedeager 3, stuen, 8200 Aarhus N.

Tilmelding skal finde sted på: DNUtilmelding@dnu.rm.dk