Det Nye Universitetshospital i Aarhus får brug for fire kunstnere der skal lege med farver, former og figurer i hospitalets kommende hovedkorridorer, som har en samlet længde på over 600 meter

Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver kæmpestort. Det kan være svært at forholde sig til, hvor meget 345.000 kvadratmeter egentlig er. For eksempel svarer det til 2.300 parcelhuse á 150 m2 hver. To tusinde tre hundrede. Altså en mindre provinsby på størrelse med Ribe og Skagen.

Her skal kunsten være med til at give Det Nye Universitetshospital et indbydende og stimulerende liv, men også være med til at skabe overblik for patienter og pårørende, så de nemmere kan finde rundt i hospitalsbyen.

Det er et ambitiøst projekt. Derfor er der beskrevet en hel kunststrategi med grundige og kunstfaglige overvejelser. En del af strategien er, at der i løbet af 2013 afholdes en kunstkonkurrence for at finde fire kunstnere eller kunstnergrupper til at udsmykke de nye hospitalsbygningers mest befærdede områder med beroligende, helbredende og inspirerende værker.

Trøst, glæde og inspiration
Lene Laigaard Andersen er kunstkurator i Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Hun har været med til at udarbejde strategien og tilrettelægge den kommende konkurrence, som ifølge hende bliver en enestående mulighed for kunstnerne.

- For det første vil der komme over én million besøg om året. Det er en synlighed, man ikke opnår mange andre steder, siger hun.

Kunsten vil også være med til at sætte et varigt aftryk på en bygning og en institution, som rigtig mange mennesker får et forhold til i løbet af tilværelsen. Både på godt og ondt.

- Det er en helt unik chance for at skabe noget, som kan være med til at trøste, glæde eller inspirere en meget bred skare af mennesker i nogle af deres livs lykkeligste eller vanskeligste stunder, siger Lene Laigaard Andersen.

Kunst som et led i helbredelsen
Netop fordi der er tale om et hospital, har kunsten fra starten været tiltænkt en særlig rolle. Den skal være et led i helbredelsen og hjælpe syge mennesker ved at berolige dem, reducere stress og give anledning til refleksion.

- Vi ved, at det virker. Kunst sætter gang i samtaler og tanker, og det får folk til at reflektere over tingene. Det kan for eksempel hjælpe patienter med at håndtere en svær diagnose, siger Lene Laigaard Andersen.

Kunst, farver, naturligt lys og rolige omgivelser har en positiv effekt på patienternes stressfaktor i kontakten med hospitalet. Den faktor vil de udvalgte kunstnere få stor indflydelse på, når de udsmykker hospitalets hovedkorridorer.

Til højre ved den blå elefant
I Hospitalsbyen strækker fire gennemløbende arkader sig over mindst 150 meter, og rummene åbner op til etagen ovenover. Der er altså masser af plads at give værkerne udtryk på, og det giver kunsterne ifølge Lene Laigaard Andersen nogle helt særlige muligheder for at skabe et samspil mellem rummet, værkerne og de mennesker, der færdes i arkaderne.

- Kunsten vil være med til at give rummene en identitet, og samtidig får alle de besøgende også noget at forholde sig til, når de bevæger sig rundt på hospitalet, siger kunstkurator for projektet Lene Laigaard Andersen, som mener, at kunst også kan være velegnet til at navigere efter.

Det kan ofte være svært at finde rundt på et hospital, hvor de fleste etager, gange og rum ligner hinanden til forveksling. Her skal kunsten være med til at hjælpe både patienter og pårørende med konkret at orientere sig på det enormt store hospitalsområde.

- Det er for eksempel ret nemt at huske, at man skal ”dreje til højre ved den blå elefant”, siger hun.

1200 værker at vælge imellem
I tråd med tanken om, at kunsten skal skabe særprægede og genkendelige områder for de besøgende, er der også planer om seks såkaldte ArtSpots på universitetshospitalets udendørs områder. De skal tænkes ind i en rekreativ sammenhæng og opfordre til bevægelse og oplevelser i naturskønne omgivelser.

Derudover råder Aarhus Universitetshospital over en samling på omkring 1200 kunstværker fra de fire hospitalsmatrikler rundt omkring i byen, som fra 2019 er helt samlet under ét tag i Det Nye Universitetshospital.

Værkerne skal registreres i en database, og udover at bruge kunsten til at pryde de mange gangarealer og samlingspunkter er der planer om at udlåne kunstværker til de patienter, der ligger på de nye enestuer. Der er i hvert fald en del at vælge imellem.

En enestående mulighed
Kunsten bliver en gennemgående og vigtig del af Det Nye Universitetshospital, og udsmykningen af de fire arkader får en helt central og definerende rolle i hospitalets identitet både som bygningsværk og institution.

- Hele stedet er uløseligt forbundet med menneskets eksistens, hvor man skal forholde sig til noget så uudgrundeligt som liv og død hver eneste dag. Og dér kan kunst noget, siger kunstkurator Lene Laigaard Andersen.

Det er som sagt et stort og ambitiøst projekt at fylde nogle af Det Nye Universitetshospitals mest befærdede områder med kunst, som vil være med til at definere Det Nye Universitetshospital i Aarhus de næste hundrede år.

Lene Laigaard Andersen er ikke i tvivl om, at arkaderne skaber nogle fantastiske arealer at udfolde sig på, og at der er gode rammer for, at talentfulde kunstnere og designere kan være med til at skabe noget helt særligt.

- Derfor bliver den kommende konkurrence på alle måder en enestående mulighed. Både for kunstnerne og for hospitalet, siger hun.

Venlig hilsen

Lotte Søgaard
kommunikationschef
Projektafdelingen DNU i Aarhus
Hedeager 3, 8200 Aarhus N