Region Midtjylland og DNU-projektet afholder en kunstkonkurrence, hvor vinderne skal stå for den kunstneriske udsmykning af de nye hospitalsbygningers centrale arkadearealer.

Region Midtjylland og DNU-projektet afholder en kunstkonkurrence, hvor vinderne skal stå for den kunstneriske udsmykning af de nye hospitalsbygningers centrale arkadearealer og gallerier.

Kunst på hospitalet
Som et væsentligt led i kunststrategien for Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal den kommende hospitalsbys mest befærdede områder udsmykkes med kunst.

Kunsten kan være med til at skabe eftertanke, være igangsætter af en dialog og som en bonus bidrage til at skabe særlige rum, der printer sig ind på den enkeltes mentale landkort over stedet.

Op mod en million årlige besøgende skal finde rundt i hospitalsbyen. Størrelsesmæssigt kan det sammenlignes med en lufthavn. For at en sådan bygning kan være imødekommende og rar at færdes i, er det nødvendigt med steder, der har unikke kendetegn. Sådanne steder kan blive et pejlemærke for den enkelte patient, personale, studerende eller besøgende og måske tilmed betyde et berigende møde med kunsten.

Netop på grund af størrelsen er hospitalet tænkt som en by, hvor bygningsstrukturen sammenvæves af arkader, som via gallerier forbindes med interne strøg og decentrale indgange med modtagelsestorve.
Og det er de arkader og gallerier, som kunstkonkurrencens vindere skal udsmykke.Prækvalifikation
Alle kan som udgangspunkt anmode om deltagelse, men konkurrencen henvender sig især til kunstnere og/ eller faggrupper - som har kompetencer inden for konkurrenceopgaven.

Der er plads til fire deltagere, som skal opnå prækvalifikation på baggrund af deres indsendte anmodninger om deltagelse.

Efter den indledende prækvalifikation gennemføres konkurrencen med i alt otte deltagere, hvoraf fire er forhåndsinviteret.

De fire forhåndsinviterede deltagere er:

  • Kunstnergruppen v. Hamre, Starck, Johansen og Sandal (Danmark)
  • Thierry Feuz (Schweiz)
  • Matt Mullican (USA)
  • Michael Jäger (Tyskland)

Program
Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus løber helt frem til 2019. Integrationen af kunstværkerne skal derfor udføres etapevist frem til projektets afslutning.
De fire forhåndsinviterede kunstnere har takket ja til deltagelse i konkurrencen. Resultatet af prækvalifikationen offentliggøres den 4. februar sammen med konkurrencematerialet. Til den tid får de otte deltagere til opgave at udarbejde et skitseforslag, som sidenhen skal bedømmes af en dommerkomité.

Vigtige datoer og deadlines:

Frist for anmodning om prækvalifikation 31. januar, kl. 12:00 
Offentliggørelse af konkurrencens deltagere 4. februar 
Frist for indlevering af skitseforslag 4. maj, kl. 12:00 
Offentliggørelse af vinderne og vinderprojekterne 14. juni, kl. 14:00 

Bedømmelse
Dommerkomiteen vurderer de otte skitseforslag i konkurrencen. Dommerkomiteen har i alt fem medlemmer, hvoraf de to er uafhængige fagdommere med kunstfaglig ekspertise. Derudover er der tilknyttet tre rådgivere.

Uafhængige fagdommere:
Rosan Bosch, indehaver af Rosan Bosch APS
Lars Grambye, direktør for Kunsthallen Brandts

Øvrige medlemmer:
Vibeke Poulsby Krøll, chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
Frank Skriver Mikkelsen, projektdirektør for DNU
Nils Erik Gjerdevik, kunstner

Rådgivere:
Ib Hessov, formand for AUHs kunstudvalg
Lars Juel Thiis, arkitekt, DNU rådgivergruppen
Lene Laigaard Andersen, sekretær og kunstkurator for DNU

Yderligere information
Læs om kunstkonkurrencen, og hvordan man anmoder om deltagelse her: www.dnu.rm.dk/bygherre/kunst