Region Midtjylland er nyskabende, når man digitaliserer sporbarhed på hospitalerne.

Fremtidens hospital effektivt med it-registreringer


Region Midtjylland ønsker at indføre automatisk sporbarhed af ting og personer på regionens hospitaler. Det er helt nyt at bruge sådan et system i sundhedssystemet
.

Selvom der har været gennemført en række forsøg med sporbarhed i hospitalsverdenen både i Danmark og udlandet, er det nyt at digitalisere sporbarhed i hospitalssammenhæng og Region Midtjylland er på dette område nyskabende.

Netop i forbindelse med bygningen af det nye universitetshospital i Aarhus og det nye hospital i Gødstrup ved Herning er der et stort fokus på både effektiv logistik og høj patientsikkerhed. Begge dele skal støttes af en automatisk sporbarhed.

På sporet
Automatisk sporbarhed opnår man ved at et it-system registrer, hvor udstyr, hjælpemidler, senge, patienter eller medarbejdere befinder sig.

Selv på moderne og velindrettede hospitaler bruger personalet meget tid på at lede efter hinanden, efter patienter, efter udstyr og meget andet, og det skaber både spildtid og frustration.

Samtidig bruges der mange, manuelle ressourcer på at sikre, at det er den rigtige patient, som modtager en given behandling.

Region Midtjylland har derfor besluttet at udbyde leverancen af et sådant sporbarhedssystem.

Regionerne samarbejder
De fire øvrige regioner har tilsluttet sig udbuddet, idet de bliver skrevet ind som parter (og dermed mulige kunder) i den rammekontrakt, som vil blive indgået med den vindende leverandør.

- I praksis betyder det, at de fire øvrige regioner vil kunne indkøbe den udbudte løsning og andre ydelser omfattet af rammekontrakten på kontraktens vilkår i det omfang, de måtte ønske det, oplyser senior projektleder Esben Wolf, Region Midtjylland.

Det er derfor også vigtigt, at den vindende leverandør kan bistå Region Midtjylland med innovation og udvikling på området i årene fremover.

Prækvalifikationen er netop indledt via EU Tidende og Region Midtjylland forventer at kunne udpege den vindende leverandør i løbet af juni måned i år.


For yderligere information:
Senior projektleder Esben Wolf, e.w@rm.dk, 2169 4246