Tre konsortier er nu i konkurrencepræget dialog om et nyt Psykiatrisk center i DNU.

Tre konsortier i konkurrencepræget dialog om nyt Psykiatrisk Center i DNU


Region Midtjylland ønsker at modernisere de fysiske rammer om behandlingen af psykiatriske patienter i Aarhus Universitetshospital i Risskov.

Derfor blev et nyt Psykiatrisk Center ved DNU-byggeriet som OPP-projekt sendt i udbud den 16. januar 2013.

Tre konsortier er nu blevet prækvalificeret til at gå videre i den konkurrenceprægede dialog om en endelig OPP-kontrakt for det helt unikke projekt, der både består af et nybyggeri på godt 25.000 netto m2 - herunder en retspsykiatrisk afdeling, samt af overtagelsen af de eksisterende ejendomme i Risskov. Ejendomskomplekset i Risskov består blandt andet af administrationsbygninger, historisk hospital, patriciavillaer, en uudnyttet grund, rækkehuse, værksted og meget andet.

De tre tilbudsgivere er bestående af:

KPC Herning A/S i konsortium med:
o Pensionskassernes Administration (PKA)
o Lærernes Pension Ejendomsselskab (Lærernes Pension)
Med følgende underrådgivere:
o Arkitema K/S
o Grontmij A/S

MT Højgaard A/S i konsortium med:
o DEAS A/S
o Sampension KP
o PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab
Med følgende underrådgivere:
o aarhus arkitekterne a/s
o Niras A/S
o Kemp & Lauritzen A/S
o Bricks A/S
o SLA Landskabsarkitekter A/S
o Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen A/S 

Sjælsø Danmark A/S
Med følgende underrådgivere:
o AART architects A/S
o ISS Facility Services A/S
o COWI A/S

- Vi synes feltet af prækvalificerere ansøgere ser rigtigt spændende ud. Det er robuste ansøgere, der har allieret sig med underrådgivere, der også har stor erfaring. Vi føler os sikre på, at vi her står med et kompetent felt, der vil kunne løfte opgaven og vi ser nu frem til en særdeles spændende dialogfase, siger projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen for DNU.

De tre ansøgere modtager i midten af april måned et dialogmateriale, der består af en beskrivelse af projektet og et udkast til OPP-kontrakten.

Det er første gang i Danmark, at et OPP-projekt af denne art og så stort og komplekst med både nybyggeri og overtagelse af eksisterende bygninger udbydes.

Dialogprocessen begynder med et informationsmøde, hvor ønsøgerne også kommer ud og får mulighed for at se nærmere på bygningerne i Risskov. Dernæst afholdes der tre dialogmøder med hver især af de prækvalificerede ansøgere. Forventningen er, at en kontrakt kan tildeles en vinder i slutningen af april 2014.

Region Midtjylland skal dog godkende principperne for processen og tildelingskriterierne først.

FAKTA

Visioner for opførelse og drift at et nyt Psykiatrisk Center i DNU

  • Et byggeri, som kan understøtte visionen om et sammenhængende patientforløb, hvor somatikken og psykiatrien integreres til gavn for patienter og medarbejdere
  • En hensigtsmæssig klar og entydig ansvars- og risikofordeling, herunder en køberet og købepligt for Region Midtjylland ved kontraktperiodens udløb til en fastsat købesum
  • Et samarbejde mellem Region Midtjylland, brugerne og OPP-leverandøren for at sikre en totaløkonomisk tilgang ved projektering, udførelse og drift af projektet i kontraktens løbetid.

Mere om bygningerne i Risskov

Kontakt:
Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen for DNU,
3012 6509 eller Frank.Skriver.Mikkelsen@dnu.rm.dk