Fremtidens fibernetværk på Det Nye Universitetshospital i Aarhus blev præsenteret som en 1:1 model ved event for leverandører og interessenter.

Pressemeddelelse:

IT-”rejsegilde” hos DNU

Fremtidens fibernetværk på Det Nye Universitetshospital i Aarhus blev præsenteret som en 1:1 model ved event for leverandører og interessenter.

Selv om der ikke var tale om en nyligt rejst tagryg da der mandag den 29. april 2013 var rejsegilde på en model af det faste netværk på Det Nye Universitetshospital, så var det en løsning, som ikke er set hidtil i hospitalsbyggeri.

Tilstede var de udbudsvindende leverandører, medlemmer af Rådgivergruppen, IT-folk fra Region Midtjylland og repræsentanter for de andre hospitaler i Regionen, der skal have integreret lignende systemer, blandt andet i Gødstrup og Silkeborg.

Modellens formål
1:1-modellen på Hedeager 3 i Aarhus Nord, hvor Projektafdelingen holder til huse, giver alle involverede parter mulighed for at finpudse designet og teste installationsprocedurer, inden udrulningen starter i det nye byggeri.

Præsentationen af den nye fiberløsning startede med velkomst af projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen og en introduktion ved IT-projektchef Lars Ganzhorn Knudsen; begge fra Projektafdelingen i Region Midtjylland.

- Det nye fibernetværk giver os stor fleksibilitet i forhold til at designe bygningsstrukturerne, så de kan modsvare de udfordrende behov moderne hospitaler stiller. Det giver en enestående økonomisk fordel i forhold til traditionelle netværks infrastrukturer,” forklarer Lars Knudsen.

Systemet blev introduceret Per Melgaard fra RMIT og Karsten Bonde fra Rådgivergruppen DNU I/S.

Fremtidssikret
Arkitekturen bag DNUs IT-struktur er fleksibilitet og fremtidssikring. Det betyder at, når man på sigt har brug for at flytte en operationsstue ind i lokaler, som egentligt var designet til at være sengestue, vil det blive nemt at få det til at fungere, fordi de tekniske faciliteter allerede er bygget ind og kan aktiveres efter behov..

Leverandørerne
Tilstede ved rejsegildet var de tre udbudsvindende leverandører, som skal stå for at skabe den digitale livsnerve i fremtidens hospital, DNU.

• MB Networks
• Nexans
• C2IT / HP (Hewlett-Packard)


FAKTA

MB Networks
Som den største leverandør, er de ansvarlige for at samle den fysiske infrastruktur, hvilket er føring af kabler og blæsning af fibrene. Systemet fungerer således, at man samler kabelstrukturen og blæser glasfibrene ind i strukturen bagefter. De store hovedledninger samles bagefter med de mindre kabler, som man splidser og fordeler. MB Networks står også for at opbygge de store centraler med rack-stativer og køling.

Nexans
Elektronik-leverandøren skal levere de mange mikroswitche til afdelingerne. En mikroswitch er det stik hvor udstyr, der skal forbindes til netværket kobles på, eksempelvis pc’er og medico-teknisk udstyr.

C2IT og HP
Konsulentfirmaet C2IT skal levere indhold til de store stationer i samarbejde med computerfirmaet Hewlett-Packard, bedre kendt som HP. De skal også stå for integrering og opsætning af systemerne i samarbejde med RMIT.

Hvad er fibernetværk?
DNU bliver fyldt med superhurtige fiber-kabler, og med god grund. De moderne fiberkabler taber ikke signal over afstand og kan føres langs stærkstrøm uden signalforstyrrelser - i modsætning til de gammeldags kobberkabler. Fiberkablerne kan overføre data med langt højere hastighed igennem langt tyndere kabler, dvs. at det bliver muligt at reducere pladsen der bruges på kabelføring.

Fiberkabler er lavet af glasfibre, og er derfor ikke ligeså værdifulde som kobberkabler, så der er en meget ringe chance for kabeltyverier. Derudover er fiberkabler langt billigere at købe og udskifte.

Stabilitet igennem rigelighed
Systemet bygges op til at kunne håndtere hospitalets datatrafik indtil flere gange, så systemet er stabilt, selv i spidsbelastningsperioder og under vedligeholdelse. Den rigelige kapacitet gør at man ikke behøver at opgradere systemet i mange år fremover, selvom mængden af datatrafik stiger betydeligt.

Alle forbindelser i hospitalet kommunikerer med to centrale stationer en i syd og en i nord. Hver af disse stationer deles videre i to stationer i hvert spor. Det betyder, at systemet dobbeltsikres i de forskellige brandzoner, dvs. at systemet vil fortsætte med at fungere selvom der er brænd i en sektion.


For eventuel yderligere oplysning kontakt venligst:
IT-projektchef Lars G. Knudsen, Projektafdelingen: 3092 2415