Sidste uges alvorlige nærved-ulykke viser, at det fortsat er vigtigt, at DNU fastholder sine høje sikkerhedskrav på byggeriet af det nye supersygehus i Skejby. Det fastslår projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen trods stor utilfredshed med udstedelsen af skriftlige advarsler til to medarbejdere.

DNU: Sikkerhed har højeste prioritet

Sidste uges alvorlige nærved-ulykke viser, at det fortsat er
vigtigt, at DNU fastholder sine høje sikkerhedskrav på
byggeriet af det nye supersygehus i Skejby. Det fastslår
projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen trods stor
utilfredshed med udstedelsen af skriftlige advarsler til to
medarbejdere.

Udstedelsen af skriftlige advarsler til medarbejdere på byggefelt N2 ved byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, fik torsdag den 3. juli 30 håndværkere til at nedlægge arbejdet.

Baggrunden for de to advarsler var en alvorlig nærved-ulykke torsdag den 26. juni, hvor syv stålbjælker styrtede til jorden fra fjerdesals højde, fordi de ikke var forsvarligt fastgjort. Derfor valgte bygherre, Projektafdelingen for DNU, fredag den 27. juni at gå i dialog med de implicerede håndværkere og entreprenør MT Højgaard for at placere ansvaret. Dialogen mundede ud i, at to medarbejdere fik en skriftlig advarsel. Det forklarer projektdirektør for DNU, Frank Skriver
Mikkelsen.

’Vi prioriterer sikkerheden på DNU-byggepladsen meget højt, og det betyder blandt andet, at vi har mulighed for at sanktionere overfor entreprenør og de enkelte håndværkere, når vi oplever, at sikkerhedsinstrukserne ikke bliver fulgt. I dette tilfælde har vi vurderet, at overtrædelserne af sikkerhedsreglerne var så alvorlige, at det kunne have haft fatale konsekvenser. Derfor vælger vi at udstede en skriftlig advarsel til to medarbejdere på pladsen.’

Trods det at de to advarsler udløste en arbejdsnedlæggelse blandt 30 håndværkere på DNU-byggepladsen, fastholder bygherre advarslerne. Der er dog aftalt endnu et møde med de to medarbejdere, der fik en skriftlig advarsel.

Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen forklarer:

’Der er ingen tvivl om, at de pågældende medarbejdere er rigtig kede af, at de har fået en skriftlig advarsel, og det har vi stor forståelse for. Men det er også vigtigt for os at pointere, at det har konsekvenser, når sikkerhedsreglerne på pladsen ikke bliver overholdt.’

Styr på sikkerheden på hele pladsen
Der har tidligere været sået tvivl om sikkerheden på byggefelt S2, hvor der er udenlandske underentreprenører på pladsen. Ifølge projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen har der dog hverken været færre eller flere problemer med sikkerheden på S2, end på de øvrige byggefelter.

I det hele taget arbejder alle entreprenører og håndværkere på DNUbyggepladsen
under særligt skærpede sikkerhedskrav, der i mange tilfælde er højere end det loven kræver. Det betyder også, at det er lykkedes DNU at nedsætte antallet af arbejdsulykker med 50 procent sammenlignet med resten af bygge-anlægsbranchen i Danmark.

Det underbygger de seneste tal fra DNU-byggeriets sikkerhedsstatistikker da også. I 2013 og 1. kvartal af 2014 ligger DNU-byggepladsen nemlig med en samlet ulykkesfrekvens på 10,7 ulykker pr. en mio. arbejdstimer. Den samlede bygge- og anlægsbranche i Danmark ligger, ifølge tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, på 21,8 ulykker pr. en mio. arbejdstimer.

Ulykkesfrekvensen defineres som antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen pr. million arbejdstimer.

DNU har en målsætning om at have halvt så mange arbejdsulykker som resten af bygge- og anlægsbranchen i Danmark, det vil sige en frekvens på 10,9. Med en frekvens på 10,7 lever DNU op til de skærpede sikkerhedskrav, projektet har pålagt sig selv.

Læs mere om DNU på www.dnu.rm.dk

Flere oplysninger
Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør DNU
Tlf. : 78 46 98 00 / 30 12 65 09
frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk