Region Midtjylland viderefører forhandlinger med Team KPC, men afsøger samtidig mulighederne for en forligsmæssig løsning i forbindelse med klagesag.

Region Midtjylland viderefører forhandlinger med Team KPC, men afsøger samtidig mulighederne for en forligsmæssig løsning i forbindelse med klagesag.

Den 25. juni 2014 valgte Regionsrådet Team KPC som OPPkonsortium til opførelse af nyt Psykiatrisk Center i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Skejby. Det andet konsortium i udbuddet – Team OPP – indgav ved klageskrift af 1. juli 2014 en klage over denne beslutning til Klagenævnet for udbud. Klagenævnet har ved delafgørelse af 29. juli afvist at tillægge klagen opsættende virkning, og har samtidig bedt Region Midtjylland om, inden den 20. august 2014, at meddele, om man fortsætter kontraktforhandlingerne med Team KPC eller annullerer udbuddet.

- Regionsrådet har naturligvis fået en meget grundig redegørelse i denne sag, der både er juridisk kompliceret, er en meget stor økonomisk kontrakt for regionen – og som samlet projekt er det første af sin art i Danmark, siger 1. næstformand i Regionsrådet Bente Nielsen, der under hele forløbet har ledet de politiske drøftelser i sagen, da Regionsrådsformand Bent Hansen er inhabil i sagen.

På baggrund af den foreliggende redegørelse har Regionsrådet i dag besluttet

  • at kontraktforhandlingerne med det vindende OPP-konsortium videreføres med henblik på indgåelse af kontrakt,
  • at administrationen bemyndiges til at forhandle en forligsmæssig løsning med klageren,
  • at forretningsudvalget bemyndiges til at godkende et eventuelt forligsforslag til fuld og endelig afgørelse af sagen og endelig
  • at sagen forelægges i sin helhed på forretningsudvalgets møde den 16. september 2014 inden kontraktunderskrivelse.

1. næstformand Bente Nielsen oplyser i øvrigt, at Region Midtjylland og klager - Team OPP – har været enige om at søge klagenævnet om udsættelse af fristen for regionens tilbagemelding til nævnet. Klagenævnet har den 20. august imødekommet denne anmodning.

Flere oplysninger

• Projektdirektør i DNU, Frank Skriver Mikkelsen, tlf. 3012 6509

• Kontaktoplysninger på alle Regionsrådets medlemmer