Patienter, pårørende og medarbejdere på det nye supersygehus i Aarhus slipper fremover for frustrationer over dårlig mobildækning. Projektafdelingen for DNU har netop indgået en kontrakt med Eltel Networks A/S, der skal sikre et stabilt mobilnet.

Mobildækningen på Skejby-matriklen af Aarhus Universitetshospital har gennem de senere år givet både besøgende og personale på stedet ekstra grå hår på hovedet. Det rådes der bod på nu. En ny kontrakt med Eltel Networks A/S skal fremover sikre en stabil indendørs mobildækning gennem et nyt system kaldet ’Distribueret Antenne System’ (DAS).

Projekteringen er allerede gået i gang og i de eksisterende bygninger i Skejby starter installationsarbejdet i november 2014. Det forventes, at hovedparten af de eksisterende bygninger er fuldt dækket ved udgangen af 2015, mens installationerne i nybyggeriet sker i takt med, at bygningerne står færdige.

Hvad kan DAS?

Når DNU er helt færdigbygget og Nyt Psykiatrisk Center samt Dansk Center for Partikelterapi er etableret, vil der potentielt være op mod 7000 personer (patienter, pårørende og ansatte) samtidig i det samlede bygningskompleks. Hovedparten af disse personer vil have en eller flere mobile enheder så som mobiltelefoner, smartphones og tablets.

Systemet DAS sikrer, at alle 7000 personer kan forvente en god dækning på hele hospitalet. Samtidig nedsættes de mobile enheders elektromagnetiske udstråling, og det betyder, at forbuddet mod brug mobiltelefoner i nærheden medicoteknisk udstyr lempes kraftigt.

De ansattes muligheder for at tilgå patientinformation på mobile enheder bliver ligeledes mere driftssikker, da den nye teknologi i DAS supplerer eksisterende kommunikationsteknologier, som for eksempel trådløse net og DECT.

Flere oplysninger

Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør DNU
Tlf. : 78 46 98 00 / 30 12 65 09
frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk

Lars Ganzhorn Knudsen, IT-projektchef DNU
Tlf. : 30 92 2415
lars.knudsen@dnu.rm.dk

Jette Louring, Projektleder Aarhus Universitetshospital
Tlf. : 2117 4167