Kontrakten på byggeriet af 50.000 kvadratmeter Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, Aarhus er nu helt på plads. Tirsdag den 30. september underskrev det vindende konsortium Team KPC kontrakten med Region Midtjylland.

Det ligger nu helt fast, at det bliver Team KPC, der kommer til at stå for byggeriet af et nyt Psykiatrisk Center i Skejby, Aarhus. Konsortiet, der består af KPC Herning A/S og pensionsselskaberne PKA og Lærernes Pension skrev tirsdag under på kontrakten på byggeriet af 50.000 kvadratmeter psykiatri og overtagelse af det nuværende psykiatriske hospital i Risskov, der fremover kommer til at huse beboelse og rekreative områder.

Byggeriet af Nyt psykiatrisk Center opføres som et offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor ansvaret for design, projektering, udførelse, drift og vedligehold af bygningerne, samt delvis finansiering, udbydes gennem én samlet kontrakt med en kontraktperiode på i alt 30 år.

Kæmpe løft til psykiatrien

Med indgåelsen af kontrakten sætter Region Midtjylland og Team KPC gang i det hidtil største OPP-projekt i Danmark. Og det glæder Regionsrådets 1. næstformand Bente Nielsen, der mener, at samarbejdet kan være med til at give psykiatrien et kæmpe løft.

”Samarbejdet med Team KPC omkring byggeriet af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, gør det muligt, at vi nu får skabt nye, moderne rammer til den psykiatriske behandling til gavn for os alle sammen. Der er heller ingen tvivl om, at vi ved at samle somatikken og psykiatrien kan tilbyde bedre og mere sammenhængende forløb til de psykiatriske patienter, og det kan forhåbentlig være med til at nedsætte den høje overdødelighed blandt denne patientgruppe”, siger Bente Nielsen.

I Team KPC glæder man sig også over at være med til at skabe bedre rammer for de psykiatriske patienter. Det fortæller Peter Damgaard Jensen, der er adm. Direktør i pensionsselskabet PKA, der er en del af det vindende konsortium.

”Det er anden gang i løbet af få måneder, at vi er medunderskriver på en aftale om etableringen af et nyt psykiatrisk hospital. Det viser med al tydelighed, at OPP-projekter hører fremtiden til. Og det glæder mig, at vores medlemmer, der primært arbejder indenfor sundhedssektoren, med den her investering, er med til at skabe bedre rammer i det danske sundhedsvæsen samtidigt med, at de opnår et godt afkast til deres pensioner”, siger Peter Damgaard Jensen og understreger, at han er meget tilfreds med samarbejdet med Lærernes Pension og KPC.

Om projektet

Nyt Psykiatrisk Center opføres i tilknytning til den somatiske del af Aarhus Universitetshospital i forbindelse med det eksisterende hospital i Skejby.

Centeret bliver på i alt 50.210 kvadratmeter og skal senest i 2019 afløse det over 150 år gamle psykiatriske hospital i Risskov.


Medarbejdere og patient- og pårørendeorganisationer går nu i gang med at præge indretningen af det nye psykiatriske center via en række workshops og brugermøder med arkitekter og ingeniører fra Team KPC. Dog har der allerede været en betydelig brugerinddragelse i forbindelse med udbudsprocessen.

Udover byggeriet af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, Aarhus består kontrakten også af en overtagelse af det nuværende psykiatriske hospital i Risskov. Her vokser en ny bydel frem, nemlig Bindesbøll Byen. Den nye bydel kommer til at bestå af en række forskellige boligtyper, blandt andet lejligheder og rækkehuse, ligesom områdets parker og rekreative områder fortsat bliver åbne for offentligheden.

Flere oplysninger

Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør DNU
Tlf. : 78 46 98 00 / 30 12 65 09
frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk

Bente Nielsen, Næstformand for Regionsrådet Region Midtjylland
Tlf. : 40 19 86 82/29 25 99 12
bente.nielsen@rr.rm.dk

Claus Skadhauge, Seniorkonsulent, PKA
Tlf. : 39 45 45 11
cs@pka.dk