Her på siden publicerer vi udbud vedrørende DNU-projektet. Alle opgaver på 500.000 kroner og derover skal i offentligt udbud.

Aktuelle udbud:

Eventuelle forhåndsmeddelelser om DNU-udbud kan findes her: ted.europa.eu

Se alle aktuelle udbud her.

Se Region Midtjyllands udbud her.

Udbuds- og kontraktoversigten indeholder alle afsluttede og kommende udbud, samt hvilke firmaer der prækvalificeres og indgås kontrakter med. 

 

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøhensyn i byggefasen skal tilgodeses af alle byggeriets aktører, og arbejdsmiljø-politikken vil derfor indgå som en del af udbudsmaterialet. 

Se DNU-projektets Arbejdsmiljøpolitik her.

 

Kort

Se et kort over DNUs udbudsområder her.

Mere om udbud...


Vejledning til
eu-supply.com


DNU-udbud
findes også på:
Udbud.dk